Fundusze unijne

Brygida Stachniuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe HERRING

w ramach Krajowego Planu Odbudowy realizuje przedsięwzięcie

pn. „Budowa Magazynu Ryb Mrożonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym i wyposażeniem”.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy całej Polski. Przedmiotowa operacja wpłynie na osiągnięcie celu inwestycji, którym jest wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw. Nie ulega wątpliwości, że dzięki wybudowaniu magazynu, w którym Beneficjent będzie przechowywał mrożone produkty, możliwa będzie rezygnacja z ich transportu do znacznie oddalonych wynajętych chłodni. Dochodzi tu zatem do wyeliminowania pośredników
z obrotu żywnością, a co za tym idzie do powstawania oszczędności oraz osiągnięcia wygody i niezależności od chłodni zewnętrznych, a także transportu, którego w sezonie
jesienno-zimowym ciągle brakuje.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 17 076 572,02 zł,

w tym dofinansowanie 6 941 695,93 zł.

Planowany termin ukończenia sierpień 2024 roku.